Imkerij


werken samen met verschillende partijen. Zoals  Hanze Hoogeschool Groningen, Universiteit Groningen, Staatsbosbeheer (boomfeestdag 15 november 2023), Pollinators (voer de bij bij 22 April 2024), Nationale bijentelling (2024), NBV (imkerij en Landelijke open imkerdagen 2024) diverse (middelbare) scholen in de provincie Groningen.

  • passie, professionalisme en wetenschappelijke inzichten te verzoenen om zo de imkerij naar een hoger niveau te tillen,

22 mei dag van de biodiversiteit
Bomenplantdag
Voor de bij bij en dalinh verkoop

 

Biodiversiteit

De natuur is een bron van voeding, bouwmaterialen en grondstoffen. Voor mens en dier is zij van essentieel belang. De variatie van soorten (biodiversiteit) in die natuur geeft een rijk en gevarieerd aanbod. En dat is alleen al belangrijk voor variatie in wat er dagelijks bij ons op tafel staat. Biodiversiteit is echter niet meer vanzelfsprekend. Dat heeft onder meer te maken met uitputting van de grond, waardoor plantensoorten, verdwijnen. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij plantenteelt betekent dat er soorten komen die niet passen in het gebied waar ze komen te staan waardoor het evenwicht in deze omgeving wordt verstoord.

Alle bestuivers hebben een sleutelpositie in dit verhaal. Doordat a.o. bijen bloemen, planten en bomen bestuiven houden zij de variatie van soorten in stand. Zeker ook in de stad!

 

Duurzaam

Als imkerij maken we de overstap naar de zwarte bij" de meest inheemse honingbij voor ons land. We werken met zoveel mogelijk met raszuivere koninginnen en de dochters hiervan. Zo weten we veel over de eigenschappen van de volken. We zetten ons in voor de bijenteelt. Wij hergebruiken zoveel mogelijk. De bijenwas wordt van de oude ramen verwijderd en na smelten en zeven weer gebruikt voor nieuwe wasraten in de bijenvolken. De reststoffen kunnen wordt uitgestrooid op tuinen in de buurt. Alle bijenkasten zijn van hout en worden zelf gemaakt of we hergebruiken oudere kasten die we schoonmaken en opknappen. De teelkastjes zijn zoveel mogelijk van duurzame materialen gemaakt. De honing wordt verkocht in lokale winkels en ook gebruikt voor de productie van zeep en mede. Bij het bezorgen van de honing wordt in de meetste gevallen alleen de fiest gebruikt. Bij grote bestellingen gebruiken we de bakfiest of als het echt niet anders lukt het gebruik van een auto met zo min mogelijk uitstoot en samengestelde routes.

 

Biologisch

Voor het bestrijden van varroa en andere ziektes gebruiken we alleen natuurlijke bestrijdingsmiddelen en werken we zoveel mogelijk met natuurlijke manieren van bestrijden. Een aantal manieren zijn het gebruik van kleine celmaten (5.1 en 4,9) broedarme periodes, experimenten met roofmijt, het selecteren op hygiënisch gedrag van de bijen zelf en imkeren we op 1 broedkamer. Tijdens de controle van de bijenvolken worden ook natuurlijke middelen zoals kruidnagelolie en water gebruikt en gebruiken we zo min mogelijk rook.

 

Ecologisch

We houden rekening met het ecosysteem en wil hierin van toegevoegde waarde zijn. Dat betekent dat de honingbijen goed samen kunnen gaan met andere bestuivers in hetzelfde gebied. In de gebieden waar de bijen staan doen we zoveel mogelijk onderzoek naar de aanwezige drachtplaten en de aanwezigheid van bijenvolken van andere imkers. Hierbij hanteren we een maximum van 3 volken per km2 in een haalgebied van een straal van 3km. Zo belasten we de aanwezige bestuivers niet en houden we ruimte voor andere insecten. Daarnaast organiseren we activiteiten waarbij we massaal bijenplanten proberen te verspreiden voor alle bestuivers. denk hierbij aan het gratis weggeven van grote hoeveelheden zaden, de verkoop van bomen en bloembollen. Daarnaast hanteren we de 1 baks methode bij het imkeren. Dat betekend dat de volken niet groter kunnen groeien dan 1 broedkamer en houden we de eventuele grote van het volk dus onder controle. 

Wat hebben we dan zelf al gedaan...

In veel gebieden waar we zelf de bijen hebben staan of we samen werken met bedrijven, organisaties of scholen planten we ook bomen. Tot nu toe hebben we 150 sporken 150 drakenwilgen 15 Amandelwilgen, 30 sleedoorn, 12 meidoorn, 17 rozenbottel en een 35 appelbes, 3 volwassen perenbomen, 9 volwassen appelboom, 2 volwassen lindes, 2 notenbomen, 2 bijenbomen 25 hedra’s en heeeel erg veel bloemzaad aangepland.

 

Lokaal

Lokaal organiseren we activiteiten ten behoeve van educatie, biodiversiteit en onderzoek. Neem een kijkje in onze agenda voor de eerst komende activiteiten. Daarnaast zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met basis en middelbare scholen. Actief samen te werken met alle geïnteresseerde imkers, burgers, verenigingen, bedrijven, overheden, universiteiten, onderzoeks- en opleidingsinstituten, en dit over de grenzen heen van landen, continenten en culturen,

 

Honing

Onze honing is 100% honing van onze eigen bijen en deze honing oogsten we zo natuurlijk mogelijk. We verwarmen de honing niet en voegen natuurlijk niks toe aan dit prachtige product. Onze bijen overwinteren zo veel mogelijk op hun eigen honing en zo min mogelijk op suikerwater. Natuurlijk zullen we bijvoeren als dat nodig is en dit doen we zoveel mogelijk met voedingsrijke voedingsmiddelen.

 

 

 

---------

 

Er zijn heel veel soorten bijen, waarvan de honingbij de bekendste is. Honingbijen worden vrijwel altijd gehouden door imkers die goed voor de bijen en de natuur zorgen. Ooit was ook de honingbij een "wilde bij" in Nederland. Decenia geleden is deze al over gegaan van wilde bij naar gedomesticeerde bij. Wij proberen de inheemse bij weer zoveel mogelijk weer terug te brengen in Nederland door zoveel mogelijk met de Zwarte bij te werken. Daarnaast zijn er nog ongeveer 360 soorten wilde bijen in Nederland en die worden ernstig bedreigd. Door onder andere klimaatverandering, gebrek aan nestelplekken, bestrijdingsmiddelen, uitlaatgassen en oprukkende verstedelijking staat ruim de helft van de wilde bijensoorten op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Wij werken daarom volgens de richtlijnen en strategie van de Nationale Bijenstrategie.

 

Onze aanpak is drieledig.

  1. Nieuwe leefgebieden creëren en planten en bomen aanplanten
  2. Projecten voor behoud en herstel van de bijenstand opzetten of ondersteunen
  3. Bewustzijn over het probleem en het belang van bijen vergroten door middel van lessen, workshops en lezingen.

 

Met onze passie voor bijen en de natuur, professionalisme en wetenschappelijke inzichten te verzoenen kunnen we de imkerij en locale biodiversiteit naar een hoger niveau te tillen.


Daarnaast verkopen we onze eigen honing van onze eigen bijen. De volledige opbrengst van deze honing gaat terug naar de bijen door middel van de bovengenoemde thema's.

 

Biologisch Dynamisch Imkeren

We werken volgens de uitgangspunten van het Biologisch Dynamisch Imkeren. Biologisch-dynamisch imkeren is een vorm van imkeren die gestoeld is op de antroposofische principes van filosoof Rudolf Steiner. Er wordt met respect voor de honingbij als organisme zo min mogelijk ingegrepen door de mens. De bij en haar levenswijze is leidend. Meer te lezen op de website van de BD imkers in Nederland. We geven geen suikerwater aan de bijen. Bijen maken honing voor tijden dat er buiten de woning geen voeding te halen is; de wintermaanden. Onderzoeken hebben aangetoond dat bijen gevoed met suiker bepaalde de genen niet ontwikkelen, met name genen die hersenprocessen en het immuunsysteem aansturen.

 

Het bestrijden van varroa en andere ziektes bij de bijen doen we zo min mogelijk. Als we het gebruiken dan gebruiken we alleen natuurlijke bestrijdingsmiddelen en werken we zoveel mogelijk met natuurlijke manieren van bestrijden. Tijdens de controle van de bijenvolken worden ook natuurlijke middelen zoals kruidnagelolie en water gebruikt en gebruiken we zo min mogelijk rook.

 

 

De Zwarte Bij: Inheemse Honingbij voor Duurzame Imkerij

De Zwarte bij (Apis mellifera mellifera), ook bekend als Mellifera, is de enige inheemse honingbij in Nederland. Als ondersoort van de Westerse honingbij, gedijt ze natuurlijk in Noord(west)-Europa.

Waarom kiezen we voor de Zwarte bij?

  • Natuurlijke selectie gedurende duizenden jaren maakte haar robuust en aangepast aan onze omstandigheden.
  • Uitstekende bestuiver en honingproducent.
  • Sterke spaarzaamheid, groot vliegvermogen, en het vermogen om uit te vliegen in kouder, winderiger weer.
  • Van nature sterker en meer resident tegen verschillende ziektes onder de bijen

 

 

Biodiversiteit

De honingbij is vanuit economisch standpunt een van de belangrijkste bestuivers. Naast economisch belangrijke gewassen (zoals fruit, koolzaad en diverse groenten) neemt zij ook een groot deel van de bestuiving van wilde bloemen voor haar rekening, zo draagt zij bij aan de stabiliteit van onze ecosystemen en aldus het welzijn van onze planeet. De natuur is een bron van voeding, bouwmaterialen en grondstoffen. Voor mens en dier is zij van essentieel belang. De variatie van soorten (biodiversiteit) in die natuur geeft een rijk en gevarieerd aanbod. En dat is alleen al belangrijk voor variatie in wat er dagelijks bij ons op tafel staat. Biodiversiteit is echter niet meer vanzelfsprekend. Dat heeft onder meer te maken met uitputting van de grond, waardoor plantensoorten, verdwijnen. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij plantenteelt betekent dat er soorten komen die niet passen in het gebied waar ze komen te staan waardoor het evenwicht in deze omgeving wordt verstoord.

 

Alle bestuivers hebben een sleutelpositie in dit verhaal. Doordat a.o. bijen bloemen, planten en bomen bestuiven houden zij de variatie van soorten in stand. Zeker ook in de stad!

 

Duurzaam

Als imkerij maken we de overstap naar de zwarte bij" de meest inheemse honingbij voor ons land. We werken met zoveel mogelijk met raszuivere koninginnen en de dochters hiervan. Zo weten we veel over de eigenschappen van de volken. We zetten ons in voor de bijenteelt. Wij hergebruiken zoveel mogelijk. De bijenwas wordt van de oude ramen verwijderd en na smelten en zeven weer gebruikt voor nieuwe wasraten in de bijenvolken of we maken hier heerlijke kaarsen en andere producten van. De reststoffen kunnen wordt uitgestrooid op tuinen in de buurt. Alle bijenkasten maken we zelf en maken we van houten restmateriaal uit meubelbouw of we hergebruiken oudere houten kasten die we schoonmaken en opknappen.

 

Ecologisch

We houden rekening met het ecosysteem en wil hierin van toegevoegde waarde zijn. Dat betekent dat de honingbijen goed samen kunnen gaan met andere bestuivers in hetzelfde gebied. In de gebieden waar de bijen staan doen we zoveel mogelijk onderzoek naar de aanwezige drachtplaten en de aanwezigheid van bijenvolken van andere imkers. Hierbij hanteren we een maximum van 3 volken per km2 in een haalgebied van een straal van 3km. Zo belasten we de aanwezige bestuivers niet en houden we ruimte voor andere insecten. Daarnaast organiseren we activiteiten waarbij we massaal bijenplanten proberen te verspreiden voor alle bestuivers. denk hierbij aan het gratis weggeven van grote hoeveelheden zaden, de verkoop van bomen en bloembollen. Daarnaast hanteren we de 1 baks methode bij het imkeren. Dat betekend dat de volken niet groter kunnen groeien dan 1 broedkamer en houden we de eventuele grote van het volk dus onder controle. 

 

Wat hebben we dan zelf al gedaan...

In veel gebieden waar we zelf de bijen hebben staan of we samen werken met bedrijven, organisaties of scholen planten we ook bomen. Tot nu toe hebben we 150 sporken 150 drakenwilgen 15 Amandelwilgen, 30 sleedoorn, 12 meidoorn, 17 rozenbottel en een 35 appelbes, 3 volwassen perenbomen, 9 volwassen appelboom, 2 volwassen lindes, 2 notenbomen, 2 bijenbomen 25 hedra’s en heeeel erg veel bloemzaad aangepland.

 

Lokaal

Lokaal organiseren regelmatig leuke en nuttige activiteiten ten behoeve van educatie, biodiversiteit en onderzoek (zoals bijv. boomplantdag, voer de bij bij, Nationale bijentelling, Landelijke open imkerdagen en imker-/ bijenlessen op scholen). Neem een kijkje in onze agenda voor de eerst komende activiteiten. Daarnaast zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met basis- en middelbare scholen. Actief samen te werken met alle geïnteresseerde imkers, burgers, verenigingen, bedrijven, overheden, universiteiten, onderzoeks- en opleidingsinstituten, en dit over de grenzen heen van landen, continenten en culturen,

 

Honing

De honing is 100% honing van de eigen bijen en deze honing oogsten we zo natuurlijk mogelijk. We verwarmen de honing niet en voegen natuurlijk niks toe aan dit prachtige product. Onze bijen overwinteren zo veel mogelijk op hun eigen honing. Natuurlijk zullen we bijvoeren, tijdens de winter of drachtarme periodes, als dat echt nodig is en dit doen we zoveel mogelijk met voedingsrijke voedingsmiddelen.

 

 

 

 

Ontdek de wereld van bijen Bij de Zaak.

Bijen spelen een cruciale rol in ons ecosysteem, met de honingbij als bekendste vertegenwoordiger. Als imkers bij [Bedrijfsnaam] dragen wij zorg voor deze bijzondere wezens en streven we naar het herstel van inheemse bijensoorten in Nederland. De honingbij, ooit een 'wilde bij,' is decennia geleden overgegaan van wilde naar gedomesticeerde status en komt dus niet meer in het wild voor. Wij werken actief aan het herintroduceren van inheemse bijen, met een focus op de Zwarte bij, om zo de biodiversiteit te vergroten.

Helaas worden ongeveer 360 soorten wilde bijen in Nederland ernstig bedreigd. Factoren zoals klimaatverandering, gebrek aan nestelplekken, bestrijdingsmiddelen en verstedelijking hebben ertoe geleid dat meer dan de helft van de wilde bijensoorten op de rode lijst van bedreigde diersoorten staat. In lijn met de Nationale Bijenstrategie hanteren wij een drieledige aanpak:

Nieuwe Leefgebieden Creëren

Wij planten bomen en planten om nieuwe leefgebieden te creëren en de natuurlijke omgeving te verrijken.

Projecten voor Behoud en Herstel van de Bijenstand

Wij initiëren of ondersteunen projecten gericht op het behoud en herstel van bijenpopulaties.

Bewustzijn Vergroten

Wij delen kennis en vergroten het bewustzijn over bijenproblematiek via lessen, workshops en lezingen.

Onze passie voor bijen en natuur, gecombineerd met professionalisme en wetenschappelijke inzichten, stelt ons in staat om de imkerij en lokale biodiversiteit naar nieuwe hoogten te tillen.